Hoofdnieuws

41 inbraken in 2017 in gemeente Smallingerland

Drachten-In de eerste zes maanden van 2017 zijn er in Friesland 456 inbraken geweest. Dit blijkt uit een analyse van nationale politiecijfers, die door SmartAlarm is gedaan.De leverancier van alarmsystemen onderzocht ook gemeentelijke verschillen in Friesland, waaruit blijkt dat de meeste inbraken per inwoner worden gepleegd in de gemeente Leeuwarden.

Inbraken in Friesland

In Friesland waren er in de eerste zes maanden van dit jaar 591 pogingen tot inbraak. Hiervan was 77,2% succesvol voor inbrekers. 135 inbraken werden voorkomen en bleven bij een poging.

Meest inbraken in gemeente Leeuwarden

Op provinciaal niveau in Friesland kwamen in de meeste inbraken voor in de gemeente Leeuwarden. Hier werden namelijk 217 inbraakpogingen gedaan, waarbij inbrekers in 158 gevallen succesvol waren. Kijkend naar het aantal inbraken per inwoner, staat de gemeente Leeuwarden ook bovenaan het rijtje. Andere gemeenten met veel inbraken per inwoner zijn Leeuwarderadeel, Menameradiel, Smallingerland en Opsterland.

Hoogste slagingspercentages

In sommige Friese gemeenten konden inbraken niet voorkomen worden. In Terschelling , Kollumerland en Nieuwkruisland, Ferwerderadiel en Dantumadiel; werden alle pogingen omgezet in een daadwerkelijke inbraak. Wel dient opgemerkt te worden dat het aantal inbraken, ten opzichte van andere Friese gemeenten, relatief gezien laag is in deze gemeenten.

De hoogste slagingspercentages van inbrekers in gemeenten waar meer inbraakpogingen werden gedaan, werden vastgelegd in Dongeradeel (90,1%), De Friese Meren (90%), Opsterland (85,7%), Heerenveen (85,7%) en Weststellingwerf (85%).

Dit onderzoek is gedaan door Smartalarm

Gemeenteaant.inbrakenGemeenteaant.inbraken
Leeuwarden158Harlingen9
Zuidwest-Friesland46Leeuwarderadeel6
Smallingerland41Franekeradeel6
De Friese Meren36Kollumerland en Nieuwekruisland4
Heerenveen30Dantumadiel4
Opsterland24Littenseradiel4
Tytsjerksteradiel21Terschelling3
Weststellingwerf17Ferwerderadiel2
Ooststellingwerf12Het Bildt1
Menameradiel11Vlieland0
Achtkarspelen11Ameland0
Dongeradeel10Schiermonnikoog0

Over de fotograaf

mm

Archief Foto 112drachten

error: Content is protected !!