Veiligheidsregio Fryslân kijkt terug op een jaarwisseling zonder grote brandincidenten. Voor zowel Brandweer Fryslân als de Friese geneeskundige diensten, is de overgang van 2018 naar 2019 druk geweest. De samenwerking met Meldkamer Noord-Nederland, gemeenten en politie verliep uitstekend.Brandweer
Brandweer Fryslân is tussen 15.00 uur oudejaarsdag en 07.00 uur nieuwjaarsdag 96 keer uitgerukt om vooral kleine brandjes te bestrijden. Dat is meer dan vorig jaar. Toen waren er 71 incidenten te tellen. Het jaar daarvoor waren het er 93 en van 2015 naar 2016 waren het er 99.

Blusploegen die werden ingezet hielden zich bijna allemaal bezig met brandmeldingen. Dit varieerde van een klein aantal kleine branden bij woningen en winkels tot een groot aantal kleinere buitenbranden waarbij gedacht kan worden aan rommel op straat of bermbrandjes. Daarnaast zijn een paar brandjes ontstaan door vuurpijlen, onder andere in Joure en Franeker.

Geneeskundige diensten
Het algemene beeld is dat het erg druk is geweest op de spoedeisende hulp van Ziekenhuis Tjongerschans, Ziekenhuis Nij Smellinghe en Antonius Ziekenhuis. Ook de Dokterswacht heeft het tot diep in de nacht erg druk gehad. Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) heeft de nacht als relatief rustig ervaren, maar hier was de sfeer richting hulpverleners soms grimmig. Hierbij het overzicht van de cijfers van de Friese ziekenhuizen en de dokterswacht:

Tjongerschans (Heerenveen): 2 vuurwerkslachtoffers (1 overgeplaatst naar het Martini Ziekenhuis in Groningen)

Antonius (Sneek): 4 vuurwerkslachtoffers (waarvan 2 x oogletsel), 1 x alcoholintoxicatie

Nij Smellinghe (Drachten): 1 vuurwerkslachtoffer en 3 alcoholintoxicatie

MCL (Leeuwarden): 6 vuurwerkslachtoffers en 1 alcoholintoxicatie

Dokterswacht Friesland*: ’s avonds: 23 vuurwerk slachtoffers, ’s nachts 22 slachtoffers

*Locatie Dokkum heeft nazorg geleverd bij dodelijk vuurwerkslachtoffer Morra.

Veelal gemoedelijke sfeer richting brandweer en geneeskundige diensten
Hulpverleners moeten ongestoord hun werk kunnen doen tijdens incidenten. Zowel de Friese brandweer als de geneeskundige diensten die gedurende hun diensten tijdens de jaarwisseling op straat aanwezig waren, kijken terug op een veelal gemoedelijke sfeer. Daarbij werden deze hulpdiensten bijna overal correct en vriendelijk door het feestvierend publiek bejegend. Veiligheidsregio Fryslân vindt het uitermate belangrijk dat hulpverleners ongestoord hun werk kunnen doen tijdens incidenten.

Over de fotograaf

mm

srfotografie

Fotograaf Drachten en omstreken

error: Content is protected !!