Hoofdnieuws

Gemeente Smallingerland stelt rook- en stookverbod in

Drachten-In verband met de aanhoudende droogte, warmte en wind heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland besloten om vanaf 24 juli 2018 op basis van artikel 2:18 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een rookverbod in te stellen in bossen en natuurterreinen.Dit rookverbod houdt in:

In Smallingerland is het met ingang van dinsdag 24 juli verboden om in bossen, op heide of veengronden dan wel in duingebieden, of binnen een afstand van dertig meter daarvan:

  • te roken gedurende de periode tot 1 september 2018;
  • voor zover het de open lucht betreft brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen binnen honderd meter van de hierboven genoemde gebieden. Overtredingen zijn strafbaar.

Oproep Veiligheidsregio Fryslân

De Veiligheidsregio Fryslân heeft alle Friese gemeenten opgeroepen een rook- en stookverbod in te stellen. Smallingerland heeft met het collegebesluit gehoor gegeven aan deze oproep. In heel Smallingerland geldt al een verbod op het verbranden van snoeihout. De gemeente trok om die reden verleende ontheffingen tot nader order in.

Over de fotograaf

mm

Michel van Dijk

Fotograaf Boornbergum en omstreken.

error: Content is protected !!