Drachten-De proef in Smallingerland waarbij gemeentelijke handhavers worden uitgerust met bodycams start op 4 september 2020.De komende drie maanden wordt nagegaan of de draagbare camera’s de veiligheid en het veiligheidsgevoel vergroten van de handhavers in Smallingerland. Na afloop van de pilot besluit de
gemeente of de bodycams definitief blijven of weer verdwijnen. Smallingerland maakte al in mei bekend met de proef mee te willen doen. Uit proeven in andere gemeenten zou blijken dat bodycams hierbij werken als afschrikmiddel. Het vermoeden bestaat dat mensen zich geremd voelen wanneer zij gefilmd worden en hun gedrag aanpassen.

De camera staat standaard op stand-by. In deze stand filmt de camera en registreert geluid, maar de beelden worden niet opgeslagen. Als er niks aan de hand is, worden deze beelden in stand-by  overschreven door nieuwe beelden. Als een handhaver zich onveilig voelt, kan hij of zij de bodycam aanzetten. Zodra de handhaver de bodycam op opnemen zet, worden de beelden wel opgeslagen, inclusief 30 seconden voordat de opnameknop op de camera werd aangezet. Op deze manier wordt ook de aanleiding van de situatie vastgelegd. De handhaver meldt het als hij of zij de opname start.

 

Foto: Mball

Over de fotograaf

mm

112Drachten

error: Content is protected !!