Boornbergum- Op dinsdag 9 januari hebben schoolkinderen uit Boornbergum, samen met de politie, een verkeerscontrole gehouden in het dorp.Met een laserpistool controleren ze of de automobilisten zich houden aan de maximumsnelheid. Bij goed gedrag volgt een beloning, bij te hard rijden delen de kinderen een rode kaart uit en gaan ze in gesprek met de automobilist. De actie is in het kader van het project Feilich op ‘e dyk en duurt van 8.00 tot ongeveer 9.00 uur.

Leerlingen van basisscholen De Finneblom en By de Boarne voeren de snelheidscontrole uit ter hoogte van de Gereformeerde kerk. De actie is een initiatief van een groep inwoners en leerlingen uit Boornbergum als onderdeel van Feilich op ‘e dyk. In dit project werken gemeente Smallingerland en het Regionaal orgaan Verkeersveiligheid Fryslân samen met inwoners van Rottevalle en Boornbergum om de verkeerssnelheid in beide dorpen te verlagen en zo te zorgen voor meer veiligheid.

De focus ligt daarbij op gedragsverandering van bestuurders. De dorpen mogen zelf ideeën aandragen en uitwerken tot acties, de gemeente faciliteert bij de uitvoering. Deze verkeerscontrole in Boornbergum is de eerste actie die voortvloeit uit Feilich op ‘e dyk. In februari presenteren alle projectgroepen hun ideeën. Dan wordt ook bekend welke andere initiatieven uit beide dorpen worden uitgevoerd.

Over de fotograaf

Harry van der Linde

error: Content is protected !!