Fryslân – Het milieuteam van de politie in Noord-Nederland heeft vandaag (woensdag) in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en onder leiding van het Functioneel in twee woningen in de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân huiszoekingen verricht. 

Aanleiding onderzoek

Naar aanleiding van een straf- en bestuursrechtelijk onderzoek, uitgevoerd door de NVWA, is het overtreden van gebruiksnormen, als bedoeld in de Meststoffenwet, door diverse agrariërs in de provincie Fryslân naar voren gekomen. Tientallen betrokken agrariërs krijgen hiervoor naheffingen opgelegd. Gebleken is dat de verdachte met zijn foerage bedrijf vermoedelijk een regisserende/bemiddelende rol speelt ten aanzien van het plegen van fraude met betrekking tot fictief grondgebruik en fictieve mestafvoer. De man wordt er van verdacht dat hij, al dan niet gezamenlijk met agrariërs, valse grondgebruikers-verklaringen, valse vervoersbewijzen voor mesttransporten en mogelijk ook de bijbehorende facturen valselijk op maakte. Ook wordt hij ervan verdacht valse mesttransportmeldingen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te hebben gedaan. Het onderzoek heeft zich gericht op de jaren 2014 en 2015.

Ondermijning

Fraude met mest leidt tot overbemesting en dit zet het behalen van milieudoelen onder druk. Te hoge fosfaatgehaltes en stikstofgehaltes in de bodem vormen een bedreiging voor de kwaliteit van het grondwater en de waterwinning. Daarmee krijgt deze vorm van criminaliteit een ondermijnend karakter. Ondermijnende criminaliteit is niet altijd zichtbaar, maar heeft wel zichtbare gevolgen voor de burger en vormt één van de grote gevaren voor de Nederlandse samenleving.

Over de fotograaf

mm

srfotografie

Fotograaf Drachten en omstreken

error: Content is protected !!